MZDY A PERSONALISTIKA

  • príprava pracovných zmlúv a dohôd
  • vedenie personálnej evidencie
  • spracovanie pracovných zmlúv
  • evidencia zamestnancov
  • komunikácia so Sociálnou a Zdravotnou poisťovňou - odhlášky a prihlášky zamestnanca
  • komunikácia s Daňovým úradom

  • spracovanie miezd
  • vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia